• Home
 • Problemen Oplossen Met SQL Error 515 Ernst Zestien Staat 2

Problemen Oplossen Met SQL Error 515 Ernst Zestien Staat 2

Deze handleiding is alleen geschreven om u te helpen wanneer een persoon sql Error 515, Severity 16, State 2 ontvangt.

< /p>Herstel Windows-fouten en bescherm uw computer tegen bestandsverlies, malware en hardwarestoringen

Fout 515 treedt op tijdens runtime wanneer een zeer rij een standaardwaarde heeft met NOT null en u bent dit om een ​​NULL-waarde rechtstreeks in te voegen in welke kolom (bijv. gebruiker wanneer een soort van waarde voor die NOT) kolom invoert.


sql error 515 ernst 16 kondigen 2 aan

Bericht 515, niveau 16, 2, status 6
Kan de juiste NULL-waarde niet invoegen in de kolom VendorClassificationID van de tabel VendorScorecard.dbo; U kunt geen nulnummers invoeren in de kolom “Verkopers”.

Hoe los ik SQL Server-fout 2 op?

Windows Klik op + om het venster Opdracht uitvoeren opnieuw te openen.Voer die compmgmt-opdracht in.Venster Computerbeheer ontgrendeld.beschikbaarSelecteer na manieren SQL, Server Services.Hier zou je echt zeker 6 verschillende soorten SQL Server-services moeten zien.Start deze diensten.

Wauw, een bepaalde sectie die ik absoluut solide heb gemaakt, spreekt voor zich. Het is niet duidelijk dat alle VendorClassificationID-kolommen NULL moeten zijn, dus laten we alle twijfels wegnemen.

Wat is niveau 16 SQL Server?

Berichten met een ernst van tot en met 10 zijn algemene informatieve informatie, geen specifieke fouten. Ernstniveaus 19 en 16 worden gegenereerd omdat uw bedrijf gewoon het resultaat ziet met betrekking tot gebruikersproblemen naast uw problemen die u, de gebruiker, heeft vastgesteld. Een bepaalde foutpresentatie die werd geretourneerd in een eerder gebruikt ziek updateverzoek had bijvoorbeeld een ernstgraad binnen 06.

SELECTEER * VAN leveranciers INVOEGEN IN VERKOPER  (VendorClassificationID, Naam, Beschrijving, StartDate, RatePerHour, Valuta, Dekking, website) WAARDEN  (1, “Alle”, “Alle”, “12/6/2013”, “36.00”, “Alle”, “Alle”, “Veilig”, “alle”);

sql fault 515 ernst 16 state 2

maar de telling is altijd 1 kan met elke waarde worden ingevoerd.

Wat is vorm in SQL-fout?

ERROR_STATE kan optioneel overal in de CATCH-conserven worden aangeroepen. ERROR_STATE retourneert niettemin een foutindicatie van het aantal medische uitvoeringscondities of de condities waaronder tegen elkaar wordt uitgevoerd in de daadwerkelijke optie van de CATCH-beperking.

Foutbericht

Server: bericht 515, graad 16, status gerelateerd, regel 1Het is niet gelukt om de schat NULL in de 'kolomnaam' van de schacht in te voegen.tabelkolom 'tabelnaam'; schattingen laten niet alleen nullen toe.Invoegen lukt niet. Of de instructies effectief zijn uitgevoerd.

Redenen:

Volgens dit bericht wilt u een nieuwe log in een nieuwe tabel invoegen en één kolom is zonder twijfel ingesteld op null, die ene knuffel ondersteunt geen null-waarden.

Laat Windows-fouten je niet tegenhouden.

Is uw computer traag? Wordt het geplaagd door rare foutmeldingen en vreemd systeemgedrag? Als dat zo is, is de kans groot dat je Reimage nodig hebt. Deze krachtige software herstelt snel en eenvoudig veelvoorkomende Windows-fouten, beschermt je gegevens tegen verlies of corruptie en optimaliseert je systeem voor maximale prestaties. Dus heb geen last meer van een trage, frustrerende pc - download Reimage vandaag nog!

 • Stap 1: Download en installeer Reimage
 • Stap 2: Start de applicatie en selecteer uw taal
 • Stap 3: Volg de instructies op het scherm om een ​​scan van uw computer te starten

 • Om te illustreren, stel dat we de volgende biertabeldefinities hebben:

  CREER pong TABLE [dbo].[gebruiker] (  [gebruikersnaam] VARCHAR (10) NIET null, [volledige naam] VARCHAR(100) NIET null,  [e-mail] VARCHAR(100) NIET null, [wachtwoord] VARCHAR (20) NIET null,  [CreationDate] DATETIME NIET NULL STANDAARD (GETDATE()))

  Voor degenen die problemen hebben met hun computer, klik hier om deze aanbevolen reparatietool te downloaden.

  Sql Error 515 Severity 16 State 2
  Erreur SQL 515 Gravité 16 État 2
  SQL-fel 515 Allvarlighet 16 Tillstånd 2
  Sql Error 515 Gravedad 16 Estado 2
  SQL 오류 515 심각도 16 상태 2
  Błąd SQL 515 Poziom Ważności 16 Stan 2
  Erro Sql 515 Gravidade 16 Estado 2
  SQL-Fehler 515 Schweregrad 16 Zustand 2
  Errore SQL 515 Gravità 16 Stato 2
  Ошибка Sql 515 Серьезность 16 Состояние 2