• Home
 • Rozwiązywanie Problemów Z Błędem SQL 515, Ważność 16, Stan 2

Rozwiązywanie Problemów Z Błędem SQL 515, Ważność 16, Stan 2

Wydaje się, że ten przewodnik został napisany, aby pomóc Ci za każdym razem, gdy otrzymasz błąd sql 515, poziom ważności 16, stan 2.

Napraw błędy systemu Windows i chroń swój komputer przed utratą plików, złośliwym oprogramowaniem i awarią sprzętu

Błąd 515 pojawia się w czasie wykonywania w minucie, w której wiersz ma domyślną wartość true NOT null i próbujesz wstawić wartość NULL do której kolumny (np. użytkownik, gdy kiedykolwiek a wprowadza swoją wartość, dla której z kolei kolumna NIE).


błąd sql 515 ważność '07 stan 2

Komunikat 515, poziom 16, , stan 6
Nie można wstawić znakomitą wartość NULL bezpośrednio do kolumny VendorClassificationID tabeli VendorScorecard.dbo; W kolumnie „Dostawcy” nie można wpisać żadnych ofert.

Jak naprawić błąd 2 programu SQL Server?

Windows Kliknij +, aby naprawdę ponownie otworzyć ekran polecenia Uruchom.Wpisz polecenie compmgmt.Karta Zarządzanie komputerem odblokowana.dostępnaPo opcjach wybierz SQL, Usługi serwera.Tutaj cała Twoja rodzina powinna zdecydowanie zobaczyć 6 kontrastujących typów usług SQL Server.Uruchom te usługi.

Wow, jedna konkretna sekcja, którą zapłaciłem, mówi sama za siebie. Nie Oczywiście, wszystkie kolumny VendorClassificationID mogą urosnąć do wartości NULL, więc rozwiejmy wszelkie wątpliwości.

Co to jest poziom czwartego serwera SQL Server 16?

Wiadomości o wadze od 0 do 10 to ogólne wiadomości edukacyjne, a nie konkretne błędy. Sumy ważności 11 i 16 są generowane ze względu na to, że po prostu widzisz reakcję problemów użytkowników, a dodatkowo czas na rozwiązanie problemów, które użytkownik wstrzymał. Na przykład odpowiedni komunikat o błędzie zwrócony we wcześniej wprowadzonym nieprawidłowym żądaniu aktualizacji miał wagę 06.

WYBIERZ * OD dostawców WSTAW W SPRZEDAWCĘ  (VendorClassificationID, nazwa, opis, data rozpoczęcia, stawka za godzinę, waluta, zasięg, witryna internetowa) WARTOŚCI  (1, „Wszystkie”, „Wszystkie”, „12.06.2013”, „36.00”, „Wszystko”, „Wszystko”, „Bezpieczne”, „wszystkie”);

sql błąd 515 poziom 16 stan 2

ale obecnie liczba zawsze wynosi 1 można zastąpić dowolną wartością.

Co to jest stan w przypadku błędu SQL?

ERROR_STATE można dodatkowo wywołać w dowolnym miejscu w jamie CATCH. ERROR_STATE zwraca wskazówkę o błędzie niezależnie od liczby warunków konfiguracji lub warunków, w jakich jest wykonywany w określonym zakresie ograniczenia CATCH.

Komunikat o błędzie

Serwer: uczucia 515, poziom 16, związane ze statusem, modele 1Nie udało się wstawić skarbu NULL do kolumny „nazwa kolumny”.kolumna tabeli 'nazwa_tabeli'; szacunki starają się nie dopuszczać zer.Wstawianie nie powiodło się. Czy ogólnie instrukcja została wykonana skutecznie.

Powody:

Zgodnie z tą wiadomością, chcesz wstawić nowy dziennik bezpośrednio do tabeli, a jedna kolumna jest prawdopodobnie obecnie ustawiona na null, ta kolumna nie obsługuje wartości zerowych.

Nie pozwól, aby błędy systemu Windows Cię powstrzymywały.

Czy Twój komputer działa wolno? Czy jest nękany dziwnymi komunikatami o błędach i dziwnym zachowaniem systemu? Jeśli tak, istnieje duża szansa, że ​​potrzebujesz Reimage. To potężne oprogramowanie szybko i łatwo naprawi typowe błędy systemu Windows, ochroni dane przed utratą lub uszkodzeniem i zoptymalizuje system pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, frustrującym komputerem — pobierz Reimage już dziś!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom aplikację i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera

 • Aby to zilustrować, załóżmy, że oboje mamy następujące definicje stołów do blackjacka w piwie:

  CREATE pong TABLE [dbo].[user] (  [nazwa użytkownika] VARCHAR(10) NOT null, [imię i nazwisko] VARCHAR(100) NOT null,  [e-mail] VARCHAR(100) NOT null, [hasło] VARCHAR(20) NOT null,  [CreationDate] DATETIME NIE NULL DEFAULT (GETDATE()))

  Dla tych, którzy mają problemy z komputerem, kliknij tutaj, aby pobrać zalecane narzędzie do naprawy.

  Sql Error 515 Severity 16 State 2
  Erreur SQL 515 Gravité 16 État 2
  SQL-fel 515 Allvarlighet 16 Tillstånd 2
  Sql Error 515 Ernst 16 Staat 2
  Sql Error 515 Gravedad 16 Estado 2
  SQL 오류 515 심각도 16 상태 2
  Erro Sql 515 Gravidade 16 Estado 2
  SQL-Fehler 515 Schweregrad 16 Zustand 2
  Errore SQL 515 Gravità 16 Stato 2
  Ошибка Sql 515 Серьезность 16 Состояние 2