• Home
 • Enkelt Alternativ För Att Fixa Rundll32 Printui Dll Printuientry För Att Faktiskt Ta Bort Skrivare

Enkelt Alternativ För Att Fixa Rundll32 Printui Dll Printuientry För Att Faktiskt Ta Bort Skrivare

Åtgärda Windows-fel och skydda din dator från filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel

Nyligen stötte en liten mängd läsare på ett fel som åtföljdes av rundll32 printui dll printuientry för att framgångsrikt ta bort skrivare. Detta problem kommer att kunna uppstå på grund av ett antal oroande faktorer. Vi kommer att granska dem just nu.Vår. dll är en körbar datorfil som innehåller jobb som används av någon sorts skrivardesigndialogruta. Dessa funktioner skulle också anropas från en berättelse eller ett bra kommando eller behålla kontroll på rad batchfil, kommer de en hel del sannolikt att köras interaktivt från det bästa specifika kommandoradsläget.

Jag tycker mycket om att hitta den perfekta metoden för att enkelt radera skrivare på människors hemdatorer.

Hur tar jag bort en skrivare från PowerShell?

Ibland måste du ange en skrivare antingen genom att använda datorns skrivarobjekt som gavs av Get-Printer-cmdleten genom att avslöja antingen namnet på bläckstråleskrivaren. Kan du använda Använd delad e-post som lider av hjälp med Remove-Printer. Du kan till och med använda Remove-Printer i en fjärrstyrd Windows PowerShell-session. De behöver inte bara administratörsuppgifter för att använda för Remove-Printer.

Jag visade något litet för skrivare i det här inloggningsskriptet:

Men vissa människor har någon form av vana att manuellt lägga till en skrivarmaskin åt dig till sin dator som kommer från IP, så är det någon som vet specifikt för att taktiskt ta bort denna IP-skrivare?

Jag har det mycket och bara vissa /dl till /dn beroende på en skrivare. Kanske saknar konceptet som kan ta bort den globala omkopplaren de kan också växlas

Hur mår jag vanligt när jag tar bort en nätverksskrivare från manuset?

Ta bort den nätverksskrivare som krävs från strängen Tryck på “Val kommer från all mat” öppna och “Anteckningar”. Skriv rundll32 printui.Dll,PrintUIEntry /dn /n “skrivarnamn” för att ta bort skrivarnamnet med alla enhetsnamn. Ta bort och du kan naturligtvis skapa ytterligare rader på den delen av samma kommando.


Öppna CMD (ingen lokal administratörs läs/skriv krävs!)
För att lindra skrivaren tillsammans med en del av klienten, skriv in kommandot här:
rundll32 printui./q dll,printuientry /gd /dn original /nservernamnskrivarnamn
För att ta bort För att skilja klientdrivrutinen från följande, använd kommandot printui:
rundll32./q dll,printuientry /dd /m "drivrutinsnamn"
Här är en rapport om det i en Technet-artikel:
Syntax
kommando rundll32 printui.dll PrintUIEntry [allmänna parametrar] [modification1 parametrar] från [modification2 parametrar] [modificationN parametrar]
Du kanske fortfarande vill använda de väsentliga syntaxerna, även om exemplen i detta område använder följande syntax:
rundll32 inaktuell printui.dll,PrintUIEntry [Huvudinställningar] [Ändra inställningar1] [Ändra inställningar2] [Ändra inställningarN]
rundll32 PrintUIEntry printui [basparameter] [ändra parameter1] [ändra [ändra parameter2] parameterN]
rundll32 printui,PrintUIEntry [basparameter] [modifier1] [modifier2] [modifierN]
Inställningar
Bakom någon sorts parametrar finns typer: två fondement-parametrar och versionsparametrar. Listparametrarna definierar alla funktioner som kommandot kan utföra. en Först efter att dessa alternativ kan visas via en specifik kommandorad. Du kan sedan ändra fabrikationsalternativet genom att tillämpa en eller flera versioner där fabrikationsalternativet behövs. Basparameterhjälpfunktioner (inte alla parameterändringar råkar stödjas av alla basparametrar).
Huvudparameter Beskrivning
/dl Tar bort en hemskrivare.
/dn Inaktiverar nätverksskrivaren.
/dd Tar utan tvekan bort skrivardrivrutinen. Affisch
/e anger utskriftsalternativ för prenumeranter för utskrift av data.
/ga Lägger till en skrivarteknikanslutning (working care är tillgänglig för alla användare av de flesta av denna dator när de är anslutna).
/ge Visar utrustning som ansluter datorer till varandra.
/gd Tar bort åtkomsten till en skrivare per bärbar dator (anslutningen tas bort efterföljande gång webbplatsbesökaren loggar in).
/ia .Installerar .ink .printer .drivrutinen och skapar en .inf-fil.
/id Un installerar en persons skrivardrivrutin med hjälp av installationsguiden för bläckdrivrutinen.
/if .Installerar .utskriftsenheten .via .- .Använder .in .inf-fil
/ii Installerar skrivaren med hjälp av guiden Lägg till skrivare med INF.Install A-filen
/il Hjälp för utskriftsmotorn under guiden Lägg till skrivare.
/in se fäster på en fjärrdator som säkerhetskopierar nätverk närntera.
/ip Installerar en handbok för bläckstråleskrivare med hjälp av guiden för nätverksskrivare (tillgänglig för användaren i allmänt utskriftshanteringsgränssnitt).A
/k skriver ut ytterligare en testsida till skrivaren.
/o Skrivardisplaysträng.
Exempel
För att lägga till en helt modern fjärrskrivare, Printer1, när man vanligtvis tittar på klient1-datorn, som faktiskt är funktionell för användaren, är det bästa tiden att skriva:
rundll32 printui.dll PrintUIEntry /in /nclient1printer1
För att ge en skrivare till din skrivare såväl som , skapa en guide, använd INF-filen InfFile.inf, på c: dr i InfPath, skriv:
rundll32 printui.dll PrintUIEntry /ii /f c:InfPathInfFile.Den inf
För att ta bort erbjudandet Printer1 laserskrivare på ditt datorsystem, skriv:
rundll32 client1,.dll PrintUIEntry /dn /nclient1printer1
För att vara en skrivaranslutning på elektroniken, för alla drucker2-medlemmar på den här datorn, Client2, vägen (överföringen är täckt med ved hos en viss användare):
rundll32 printui.dll PrintUIEntry /ga /nclient2printer2
Till Holiday Printer2s anslutning till samma bläckstråleskrivardator, allt för användarna som är anslutna till samma dator, Client2, mode (anslutningen är bruten även om spelaren är inloggad)Till honom):
rundll32 printui.dll PrintUIEntry /nclient2printer2
Om du vill att /gd ska visa alla vissa egenskaper för ett internetutskriftsutskrift skriver du:
rundll32 printserver1 printui.dll PrintUIEntry /s Visa /t1 /cprintserver1
för skrivare är Printer3, skriv:
rundll32 printui.dll PrintUIEntry /p /nprinter3
Länk: http://technet.microsoft.com/en-us/library/ee624057.aspx

Hur skaffar jag fullständigt skrivardrivrutiner från Windows 7?

Windows 7: dörr I Återställ skrivarserveregenskaper, markera kryssrutan Drivrutin. Markera lämplig skrivardrivrutin och tryck med fingret på knappen “Avinstallera”. När du uppmanas, välj Avinstallera och drivrutin, eller bara Avinstallera och drivrutinspaket. För att bekvämt ta bort skrivardrivrutinen från din familjedator, välj Ta bort drivrutinspaket.

Du använder vanligtvis inte ett webbläsartillägg. Denna eller andra webbplatser kanske inte alls visas korrekt.

Annan webbläsare

 • Easy Way To Fix Rundll32 Printui Dll Printuientry To Remove Printers
  Un Moyen Facile De Réparer Rundll32 Printui Dll Printuientry Pour Supprimer Les Imprimantes
  Gemakkelijke Manier Om Rundll32 Printui Dll Printuientry Te Repareren Om Printers Te Verwijderen
  Un Modo Semplice Per Riparare Rundll32 Printui Dll Printuientry Per Rimuovere Le Stampanti
  Manera Fácil De Arreglar Rundll32 Printui Dll Printuientry Para Eliminar Impresoras
  Maneira Fácil De Corrigir Rundll32 Printui Dll Printuientry Para Remover Impressoras
  프린터를 제거하기 위해 Rundll32 Printui Dll Printuientry를 수정하는 쉬운 방법
  Простой способ исправить Rundll32 Printui Dll Printuientry для удаления принтеров
  Łatwy Sposób Na Naprawienie Printuientry Rundll32 Printui Dll W Celu Usunięcia Drukarek