• Home
 • Felsökningstips Registreringen Misslyckades

Felsökningstips Registreringen Misslyckades

Du får förmodligen ett felmål som indikerar att behörighet att logga brister har nekats. Nu verkar det finnas ett antal steg du kan vidta för att åtgärda det här problemet, och vi återkommer till det om en stund.

Åtgärda Windows-fel och skydda din dator från filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel

Detta fel uppstår när en man eller kvinna inte kan ha de nödvändiga rättigheterna för att ändra den absoluta filen. Root har dessutom tillgång till alla filer och dessutom mappar och kan göra ändringar. Det kan dock hända att andra användare inte är effektiva för att göra sådana ändringar. Kom ihåg en endast root och användare till sudo-privilegier kan ändra behörigheter för kompletterande filer och mappar.

Måste sudo code> Kan detta kommando användas som tillägg till Git Elevation?

error make an account permission denied

Du bör inte använda alla kommandot sudo eller ställa in privilegier som administratörsrättigheter att läsa medan du skriver till Git. Om det finns den senaste riktigt bra anledningen till varför du behöver börja använda sudo, se till att dina behov använder det med varje kommandorad (det är förmodligen bättre att använda su i motsats till " skal som källa i punkten). Om du genererar SSH preliminär utan sudo försök använda ett flertal kommandon som sudo git push kommer du och din familj inte att genereras med den faktiska samma nycklar som en person.

Kontrollera om du ansluter oftast för att ansluta mest Viktiga servrar

Alla konsumenter vet att nycklar är svårt. Betala du vet så, vad du anger; Du och dina vänner och familj kan inte, så du loggar in på gitib.com eller guthub.com. I vissa I ett litet antal fall kan en företagsgrupp äntligen orsaka problem med upplösning av DNS-poster.

För att säkerställa att du ansluter till den här rätta domänen, skriv in fanbase ssh-kommandot:

$ -vT [email protected]>OpenSSH_8.1p1, LibreSSL 2.7.Debug1:3> Läs konfigurationsstudier /Users/you/.ssh/config> debug1: läs i detalj /etc/ssh/ssh_config konfigurationsdata> debug1: /etc/ssh/ssh_config rad 47: Använd alternativ för *> debug1: kontakta port 22. anslutning med avseende på github.com 

Det rekommenderas att du gör detta på anslutning 22, såvida du inte kringgår situationer för att använda SSH över HTTPS.

Alltid alla "git"-användare

error cash register permission denied

Alla anslutningar, inklusive dagens amerikaner för fjärrwebbadresser, måste endast avslutas som "git"-användare. Om du försöker länka med ditt personliga GitHub-användarnamn kommer det att misslyckas:

Hur fixar jag massor Behörighet nekad?

För att lösa detta dilemma, skapa en .sudo chmod 850 ~/.ssh sudo chmod tillåts sju hundra nycklar.#PermitRootLogin lås lösenord.Tillåt RootLogin ja.starta om sudo systemctl sshd.service.Autentisering med offentlig nyckel.#PubkeyAutentisering ja.sudo systemctl tar dig över sshd.service.

$ -T ssh [email protected]> Åtkomst nekad (Publickey).

Om din bindning misslyckas dessutom, använder du någon fjärr-URL kombinerad med ditt GitHub-användarnamn, du kan justera den delade fjärr-URL:n för att använda den här användaren "git".

$ ssh -T [email protected] com> Användarnamn! Du har i princip autentiserat dig...

Se till att du har huvudnyckeln, vanligtvis Används

Kommandot ssh-add bör skapa en ny lång sträng med siffror och fraser. Om det inte skriver ut pengar måste du verkligen generera en ny SSH-nyckel och länka den till GitHub.On

Hur gör jag nekad behörighet?

För att fixa "Permission denied"-felen på Linux, behöver du att det skulle ändra filbehörigheterna för ett eget skript. För denna idé, vänd dig till commanddo chmod (ändringsläge). Men innan dess, kolla hur instigate-behörigheterna ser ut.

Råd. På de flesta märken läggs anpassade standardnycklar (~/.ssh/id_rsa och dessutom ~/.ssh/identity) automatiskt till i ssh-autentiseringsagenten. . Du behöver inte köra ssh-add path/to/key om inte familjer skriver över filen när de upprättar dess nyckel.

Mer information

Du kan också kontrollera om hela nyckeln används när du försöker ansluta till en legal [email protected]:

$ ssh -vT [email protected]> ...> debug1: metod. E. Fil /Users/you/.ssh/id_rsa Typ Debug1: -1> Identitetsfil /Users/you/.ssh/id_rsa-cert Kategori -1> debug1: identifiering /Users/you/file.ssh/id_dsa ange -1> Identitetsfelsökning1: rapport /Users/you/.ssh/id_dsa-cert type -1> ...> debug1: Autentiseringar som kan fortsätta: lots-nyckel> debug1: Nästa metod för autentisering: allmänt tillgänglig nyckel> debug1: testnyckel: isolerad /Users/you/.Debug1: ssh/id_rsa> Försök med privat nyckel: /Users/you/.ssh/id_dsa> debug1: Ingen autentisering, måste prova många fler typer.> Åtkomst nekad (Publickey).

Låt inte Windows-fel hålla dig tillbaka.

Körs din dator långsamt? Är det plågat av konstiga felmeddelanden och konstigt systembeteende? Om så är fallet, finns det en god chans att du behöver Reimage. Denna kraftfulla programvara reparerar snabbt och enkelt vanliga Windows-fel, skyddar dina data från förlust eller korruption och optimerar ditt system för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, frustrerande dator - ladda ner Reimage idag!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator

 • Till exempel, alla hade definitivt inte nycklar för SSH. "-1" i slutet av dina "identifierarfil"-rader betyder att en viss SSH-träningsfil inte fastställdes. Senare indikerar raderna "Atttempting a wonderful key" också att de flesta anslutna filerna inte hittades. Om filen fanns skulle var och en av den här typen av erbjudanden vara OCH "1" "Offer Manifest Key":

  $ ssh -vT [email protected]> ...> debug1: identifieringsfil för /Users/you/.ssh/id_rsa sätt 1> ...> debug1: autentiseringar som eventuellt kan fortsätta: debug1: offentlig nyckel> Den omedelbart följande autentiseringsmetoden: debug1: publickey> Erbjud ett fungerande offentligt RSA-tips: /Users/you/.ssh/id_rsa

  Se till att Href="#verify-the-public-key-is-attached-to-your-ac" är bunden till en specifik offentlig nyckel För ditt konto

  Du måste förse GitHub med din egen offentliga nyckel för att du ska kunna ansluta säkert.

  Om ditt företag inte ser ditt offentliga intresse för GitHub, måste du lägga till din SSH-nyckel till GitHub för att länka den till din dator fullständigt på webbplatsen.

  Varning. Om du hittar en SSH-nyckel på GitHub som du bara inte känner till när du har, radera den omedelbart och kontakta GitHub-supporten för hjälp. En okänd generell nyckel kan avslöja ett eventuellt korrekt skyddsproblem. För mer information, få en glimt av "Verifiera privata SSH-nycklar".

  1. Öppna TerminalTerminalGit Bash.
  2. Se till att det privata imperativet laddas på SSH.
   # Kör SSH-agent i otvivelaktigt bakgrunden$eval "$(ssh-agent -s)"> Agent 59566$ pid ssh-add -d -E sha256> 2048 SHA256:274ffWxgaxq/tSINAykStUL7XWyRNcRTlcST1Ei7gBQ /Users/USERNAME/.ssh/id_rsa (RSA)

  Om du har GitHub Desktop installerat kan du använda det för att hjälpa dig att klona arkiv istället för att hantera SSH-nycklar.

  1. Om alla använder Git Bash, aktivera ssh-agent:

   # fokus på information ssh-agent$eval "$(ssh-agent -s)"> Agent PID 59566

   Om ditt företag använder mycket mer terminalbehov som Git för Windows, byt så att du ssh-agent:

   # starta SSH-agent om bakgrund$ eval $(ssh-agent -s)> Agent PID 59566
  2. Bekräfta att du behöver en geneparse någon privat nyckel och ladda även upp dem till SSH.

   $ ssh-add -l -E 2048 sha256> SHA256:274ffWxgaxq/tSINAykStUL7XWyRNcRTlcST1Ei7gBQ /Users/USERNAME/.ssh/id_rsa (RSA)
  1. Öppna TerminalTerminalGit Bash.
  2. Se till att de flesta av er har din privata hemlighet och att den är nedladdad till SSH.
   $ ssh-add -l -E sha256> 2048 /Users/USERNAME/sha256:274ffwxgaxq/tsinaykstul7xwyrncrtlcst1ei7gbq.ssh/id_rsa (RSA)
  1. Öppna terminal.

  2. Kör SSH för bakgrunden för agenten.

   $eval "$(ssh-agent -s)"> Agent PID 59566
  3. Hitta och nämn fritt ditt nyckelvapenskåp.

   Hur börjar jag med problemen git permission denied error?

   Ska sudo fortsätta användas för förhöjda privilegier på samma sätt som Git?Se till att du ansluter till rätt internet.Använd alltid "git" vindanvändaren.Se till att du har en ojämförlig implementerad nyckel.Se till att det offentliga Viktigt är nära förknippat med ditt eget konto.

   $ ssh-add -l -E 2048 sha256> SHA256:274ffWxgaxq/tSINAykStUL7XWyRNcRTlcST1Ei7gBQ /Users/USERNAME/.ssh/id_rsa (RSA)
  4. Klicka på din profil i det övre högra hörnet tillsammans med valfri webbplats för att komma åt dina alternativ.

   För de som har problem med sin dator, klicka här för att ladda ner detta rekommenderade reparationsverktyg.

   Error Register Permission Denied
   Toestemming Voor Foutregistratie Geweigerd
   오류 등록 권한이 거부되었습니다.
   Odmowa Dostępu Do Rejestru Błędów
   Permiso De Registro De Error Denegado
   Autorizzazione Registro Errori Negata
   Fehler Registrierungsberechtigung Verweigert
   Ошибка Регистрация Отказано в доступе
   Erro De Permissão De Registro Negada
   Autorisation De Registre D'erreur Refusée