• Home
  • Har Du Problem Med Att Förhindra C000021 På Grund Av Ett Okänt Skadligt Fel?

Har Du Problem Med Att Förhindra C000021 På Grund Av Ett Okänt Skadligt Fel?

Åtgärda Windows-fel och skydda din dator från filförlust, skadlig programvara och maskinvarufel

Om du drabbas av ett okänt stop c000021-produktfel på din dator, bör du kontrollera dessa felsökningsidéer.Koppla bort var och en av kontakterna från moderkortet, koppla bort otvivelaktigt RAM-minnet och återanslut konceptet.Om deras problem kvarstår, försök att ansluta Hard Trip till en annan port.Om det specifika problemet kvarstår, försök att använda 4 RAM-blad (om det finns dubbletter), ta bort resten.Om det underliggande problemet kvarstår, återställ BIOS.

stopp c000021 okänt utmanande fel

till MEN· Publicerad Uppdatering

stopp c000021 okänt komplicerat fel

‘, aktivera hover: false, enableTracking: sant Knappar: Twitter: Om dig . s medborgare: ”, click: function (api, parametrar) api.simulateClick(); API .openPopup(‘twitter’); }); $(‘#facebook’).share( Dela upp: zynga: korrekt , Mönster: ‘

Vad är det svåra felet?

Komplexa fel är en irritation som uppstår på grund av fel när driften av elektronik, särskilt datorfiler överföring och lagringsutrustning. Ett växelfel anses vanligtvis vara resultatet av ett fel som skapats av ett nytt minneschip i praktiskt taget vilken viss hårdvara som helst.

‘, tillåter dig att sväva: falskt, enableTracking: sant Knappar: Layout: ‘box_count’, klicka: utföra (api, parametrar) api.simulateClick(); API .openPopup(‘facebook’); ); // Sharrre rullningslist tillhandahållen av Eric Fry. Fantastisk! var $_shareContainer är lika med $(.sharre-container”), $_header anses vara lika med $(‘#header’), $_postEntry är lika med ungefär $(‘.entry’), $window matchar $(window), startSharePosition kan vara $_shareContainer.offset(),//object contentBottom är lika med $_postEntry.offset().top + $_postEntry.outerHeight(), topOfTemplate $_header =.offset().top, topSpacing motsvarar _setTopSpacing(); // avfyras efter scroll Scroll = Function(){ var scrollTop passar till $window.scrollTop() + topOfTemplate, stopLocation kommer att betyda contentBottom – ($_shareContainer.outerHeight() + topSpacing); $_shareContainer.css(position. ‘fixed’); scrollTop if (> stopLocation) $_shareContainer.css (position: “relativ”); $_shareContainer.offset( top: contentBottom $_shareContainer -.outerHeight(), vänster sida: startSharePosition.left, ); fortfarande om händelsen (scrollTop >= $_postEntry.offset().top – topSpacing){ $_shareContainer.css (position: “fixed”, topp: “100px”); $_shareContainer.offset( //top: scrollTop + topSpacing, vänster: startSharePosition.left,

Vad betyder okänt fast fel?

Okända fatala fel uppstår vanligtvis en följd av tvivelaktiga systemfiler, registerfiler, adware-attacker och vissa Windows-ändringar (för vissa användare). Detta fel kan lätt orsaka att systemet inte fungerar eller till och med kraschar; Dina egna systemChema-data är i stor risk.

För de som har problem med sin dator, klicka här för att ladda ner detta rekommenderade reparationsverktyg.

Having Trouble Stopping C000021 Due To An Unknown Fatal Error?
Tendo Problemas Para Parar C000021 Devido A Um Erro Fatal Desconhecido?
Vous Rencontrez Des Difficultés Pour Arrêter C000021 En Raison D’une Erreur Fatale Inconnue ?
Hai Problemi A Fermare C000021 A Causa Di Un Errore Irreversibile Sconosciuto?
Возникли проблемы с остановкой C000021 из-за неизвестной фатальной ошибки?
¿Tiene Problemas Para Detener C000021 Debido A Un Error Fatal Desconocido?
Masz Problem Z Zatrzymaniem C000021 Z Powodu Nieznanego Błędu Krytycznego?
알 수 없는 치명적인 오류로 인해 C000021을 중지하는 데 문제가 있습니까?
Heeft U Problemen Met Het Stoppen Van C000021 Vanwege Een Onbekende Fatale Fout?
Haben Sie Probleme Beim Stoppen Von C000021 Aufgrund Eines Unbekannten Schwerwiegenden Fehlers?